تبلیغات
انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی استان آذربایجان شرقی - اصلاحات مبحث17
 
انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی استان آذربایجان شرقی
(در شرف تاسیس)
نظرسنجی
با توجه به اینكه مسئول واحد گاز در حال حاضر از طرف سازمان نظام مهندسی استان انتخاب می شود لطفاً نظرتان را در مورد انتخابی كردن مسولین واحد گاز اعلام فرمایید؟


 اصلاحات پیشنهادی انجمن تاسیسات مکانیکی تهران