تبلیغات
انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی استان آذربایجان شرقی - ماده 77،78 و 79 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در مورد انتخابات گروه تخصصی
 
انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی استان آذربایجان شرقی
(در شرف تاسیس)
نظرسنجی
با توجه به اینكه مسئول واحد گاز در حال حاضر از طرف سازمان نظام مهندسی استان انتخاب می شود لطفاً نظرتان را در مورد انتخابی كردن مسولین واحد گاز اعلام فرمایید؟


ماده 77-گروههای تخصصی در هر یك از استانها و در هر یك از «رشته‌های اصلی»     كه تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود، تشكیل می‌شود. گروههای مذكور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل    قرار می‌دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای «نظام مهندسی استان» ارسال می‌دارند. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم‌گیری در اموری كه اختصاصاً مرتبط با یكی از «رشته‌های اصلی» است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد.


ماده 78-هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تشكیل «نظام مهندسی استان» نسبت به تشكیل گروههای تخصصی موجود در استان اقدام كند.ماده 79-هر یك از گروههای تخصصی دارای یك هیأت رئیسه متشكل از 3 تا 7 عضو خواهد بود كه از بین اعضای هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» در رشته مربوط و سایر اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان» برای مدت سه سال به شرح    زیر تعیین و انتخاب می‌شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به    عهده خواهند داشت:


 

تعداد اعضای «نظام مهندسی استان»

تعداد اعضای منتخب از بین هیأت مدیره «نظام مهندسی استان»

تعداد اعضای منتخب از بین اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان»

تعداد اعضای هیأت رئیسه هر گروه تخصصی

50 تا 1000 عضو

1 نفر

2 نفر

3 نفر

1001 تا 5000 عضو

2 نفر

3 نفر

5 نفر

5001 به بالا

3 نفر

4 نفر

7 نفر
تبصره 1ـ انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان» به عنوان عضو هیأت     رئیسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.

تبصره 2ـ اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعدا كافی از متخصصین رشته‌ای موجود نباشد، به تعداد موردنیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در «نظام مهندسی     استان» انتخاب خواهند شد.

تبصره 3ـ در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی، نماینده سازمان مسكن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.