تبلیغات
انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی استان آذربایجان شرقی - اساسنامه انجمن صنفی مهندسان تاسیسات مكانیكی تهران
 
انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی استان آذربایجان شرقی
(در شرف تاسیس)
نظرسنجی
با توجه به اینكه مسئول واحد گاز در حال حاضر از طرف سازمان نظام مهندسی استان انتخاب می شود لطفاً نظرتان را در مورد انتخابی كردن مسولین واحد گاز اعلام فرمایید؟


برای آشنایی بیشتر همكاران محترم نمونه اساسنامه موجود كه مربوط به انجمن صنفی مهندسان تاسیسات مكانیكی تهران می باشد در پیوست آورده شده است.